Hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng không? Nếu không công chứng hợp đồng thì có phải đóng thuế hay không?

Về hình thức hợp đồng thuê nhà

Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở năm 2014 quy định đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Như vậy, đối với trường hợp các hợp đồng thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên giao kết hợp đồng có nhu cầu.

Theo quy định tại Khoản 2 , 3 Điều 5 Luật Công chứng 2014 thì Hợp đồng được công chứng có giá trị pháp lý như sau:

  • Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ của mình thi bên kia có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thoả thuận khác.
  • Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng giao dịch được công chứng không phải chứng minh trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu.

Các khoản thuế mà người cho thuê nhà cần phải nộp

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế trên doanh thu

  • Doanh thu tính thuế
  • Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng thuê nhà.
  • Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng thuê nhà.
  •  Trường hợp bên thuê trả tiền tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Tỷ lê thuế tính trên doanh thu

  • Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%
  • Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

Xác định số thuế phải nộp 

  • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT 5%
  • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế 

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê tài sản.

Xem thêm: Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trên đây là nội dung bài viết Công chứng hợp đồng thuê nhà. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty Luật Lawkey để được giải đáp miễn phí. Hotline 1900 25 25 11