Dưới đây là 3 mốc thời gian người dân cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ để thực hiện theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định, tránh mất tiền oan.

Thời hạn phải sang tên sổ đỏ

Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 đối với thửa đất đã có sổ đỏ mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn iền với đất phải đăng ký biến động.

Khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động…”

Như vậy, khi chuyển nượng nhà đất phải đăng ký sang tên trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Nếu chuyển nhượng nhưng không đăng ký sang tên sẽ bị phạt tiền.

Thời hạn khai, nộp thuế TNCN, lệ phí trước bạ

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Theo khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà đất như sau:

+ Nếu hợp đồng chuyển nhượng không có thảo thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

+ Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thoả thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký sang tên Sổ đỏ.

  • Thời hạn khai, nộp lệ phí trước bạ

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Bộ tài chính quy định về thời hạn khai, nộp lệ phí trước bạ như sau:

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký sang tên.

+ Người nộp lệ phí trước bạ phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan\, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan Thuế.

Thời gian thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 61 Luật Đất đai 2013 về Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai có quy định như sau:

Thời gian mà cơ quan đăng lý đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất là không quá 10 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không quá 20 ngày.

Xem thêm: Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liến với đất

Trên đây là nội dung bài viết 3 mốc thời gian cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty Luật Lawkey để được giải đáp miễn phí. Hotline 1900 25 25 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *