Người lao động là gì? Người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được khám sức khỏe bao lâu một lần? Trách nhiệm của người sử dụng lao động? Người lao động làm công việc nặng nhọc nghỉ hàng năm như thế nào? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Người lao động là ai?

Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này.

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động tho thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Người lao động làm công việc nặng nhọc

Người lao động làm công việc nặng nhọc được khám sức khỏe bao lâu một lần?`

Khoản 1 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định

Điều 21. Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Như vậy, đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc thì người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 6 tháng/ lần.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi sử dụng lao động làm các công việc nặng nhọc?

Khoản 3 Điều 22 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định

3. Người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, người sử dụng lao động cần phải thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe đối với người lao động.

Người lao động làm công việc nặng nhọc được nghỉ hàng năm như thế nào?

Điểm b, c Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

>>> Xem thêm: thời gian sinh con có được tính thời gian nghỉ hàng năm

Trên đây là nội dung bài viết tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì về các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ  lawkey.vn để được tư vấn hỗ trợ bạn nhé.