Người giúp việc gia đình là gì? Các trường hợp người giúp việc gia đình được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Người giúp việc gia đình là ai?

Điều 161 Bộ luật Lao động 2019 quy định

Điều 161. Lao động là người giúp việc gia đình

1. Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình.

Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại.

Người giúp việc gia đình là lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình.

Người giúp việc gia đình có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Hợp đồng lao động đối với người giúp việc gia đình

Điều 162 Bộ luật Lao động 2019 quy định

Điều 162. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình

1. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.

2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình do hai bên thỏa thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày.

3. Hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động về hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời giờ làm việc hằng ngày, chỗ ở.

Hình thức giao kết hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình phải là văn bản.

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày.

Như vậy, người giúp việc gia đình có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Các trường hợp người giúp việc gia đình đơn phương chấm chấm dứt hợp đồng lao động

Khoản 1 Điều 89 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người giúp việc gia đình.

Trường hợp không cần lý do nhưng phải báo trước

Người giúp việc gia đình có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày.

Trường hợp có lý do, không phải báo trước

Người giúp việc gia đình được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không phải báo trước trong những trường hợp sau:

+ Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2019.

+ Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019.

+ Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

+ Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

+ Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Lao động 2019.

+ Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

+ Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2019 làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

>>> Xem thêm: Quy định về độ tuổi lao động, độ tuổi nghỉ hưu năm 2024

Trên đây là nội dung bài viết tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì về các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ  lawkey.vn để được tư vấn hỗ trợ bạn nhé.