Tái cấp vốn là gì? Các hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng theo pháp luật hiện hành. Hãy cùng Lawkey tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Tái cấp vốn là gì?

Khoản 1 Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định

Điều 11. Tái cấp vốn

1. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.

Như vậy, tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.

Đặc điểm hoạt động tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước

Thứ nhất, tái cấp vốn là hoạt động cấp tín dụng của NHNN cho các tổ chức tín dụng.

Thứ hai, chủ thể của quan hệ tái cấp vốn bao gồm NHNN và các tổ chức tín dụng.

Thứ ba, đối tượng của hoạt động tái cấp vốn là tiền tệ.

Thứ tư, thời hạn tái cấp vốn là ngắn hạn.

Thứ năm, hình thức pháp lý của tái cấp vốn là hợp đồng tái cấp vốn.

Tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là hình thức tái cấp vốn  đối với các Ngân hàng thương mại, dựa trên cơ sở các hồ sơ tín dụng mà Ngân hàng thương mại đã cho vay đối với khách hàng.

Mục đích tái cấp vốn theo hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Hỗ trợ tổ chức tín dụng chi trả tiền gửi cho khách hàng là cả nhân, tổ chức (bao gồm tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài); chi trả tiền vay cho tổ chức tín dụng khác, chi nhán ngân hàng nước ngoài (hay còn được hiểu là hỗ trợ thanh khoản).

Hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với ngành, lĩnh vực theo Nghị định của Chính phủ có quy định Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua công cụ chính sách tiền tệ theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Tái cấp vốn nhằm hỗ trợ thanh khoản:

Điều kiện tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản được quy định tại Điều 12 Thông tư 24/2019/TT-NHNN:

Điều 12. Điều kiện tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Gặp khó khăn về khả năng chi trả và không trong thời gian được kiểm soát đặc biệt.

2. Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước tại ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn hoặc Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng (là bảng kê các khoản cho vay theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) để tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 Thông tư này.

Tái cấp vốn nhằm hỗ trợ nguồn vốn vay ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển

Điều kiện tái cấp vốn

Điều kiện tái cấp vốn nhằm hỗ trợ nguồn vốn vay ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 16 Thông tư 24/2019/TT-NHNN:

Điều 16. Điều kiện tái cấp vốn

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Không trong thời gian: Được kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng can thiệp sớm hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng(đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian 12 tháng liên tục trước ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

3. Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước tại ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 Thông tư này.”

Lãi suất tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Là lãi suất do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được giải ngân, gia hạn. Bên cạnh đó, lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất đang áp dụng đối với khoản tái cấp vốn theo quy định tại Điều 6 Thông Tư 24/2019/TT-NHNN.

Thời hạn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 24/2019/TT-NHNN:

Điều 7. Thời hạn tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn

1. Thời hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định và phải dưới 12 tháng.

2. Thời gian gia hạn mỗi lần không vượt quá thời hạn vay tái cấp vốn; tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn không quá 12 tháng.”

Trình tự xem xét tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Trình tự xem xét tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn được quy định cụ thể tại Điều 15 Thông tư 24/2019/TT-NHNN đối với hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản và Điều 20 Thông tư 24/2019/TT-NHNN đối với hình thức cho vay lại nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển.

>>> Xem thêm: Vay vốn của tổ chức tín dụng để đầu tư ra nước ngoài.

Trên đây là nội dung bài viết tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì về các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ  lawkey.vn để được tư vấn hỗ trợ bạn nhé.