Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì? Điều kiện bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định pháp luật hiện hành. Hãy cùng Lawkey tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Khái niệm

Khoản 15 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

15. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn(sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.”

Thiết kế bố trí là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Điều kiện bảo hộ thiết kế bố trí

Điều 68 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022 quy định

Điều 68. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính nguyên gốc;

2. Có tính mới thương mại.

Tính nguyên gốc

Khoản 1 Điều 70 Luật Sở hữu trí tuệ quy định thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc khi đáp ứng được các điều kiện sau:

– Là kết quả lao động của chính tác giả.

– Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi.

Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tính mới thương mại

Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022 quy định về tính mới thương mại của thiết kế bố trí như sau:

Thiết kế bố trí được coi là có tính thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký theo quy định của Luật này hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại theo như quy định trên là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí

Điều 69 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022 quy định

Điều 69. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Các đối tượng không được bảo hộ bao gồm:

– Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn.

– Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp

Trên đây là nội dung bài viết tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì về các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ  lawkey.vn để được tư vấn hỗ trợ bạn nhé.