Người nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay mua nhà tại Việt Nam không?

Mua và sở hữu nhà ở

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 7 và Điều 159 Luật Nhà ở 2014 thì người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây thi được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

  • Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định (phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của pháp luật).
  • Được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đái, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua một trong các hình thức sau đây:

  • Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định cụả Luật này và pháp luật có liên quan;
  • Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, người nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam thì chỉ được mua nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Điều 5 và Điều 169 Luật Đất đai 2013 thì người nước ngoài không thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Do đó, người nước ngoài không được nhận chuyển nhựng quyền sử dụng đất (thực tế hay gọi là mua đất) tại Việt Nam.

Xem thêm: Người ở nước ngoài kinh doanh BDS

Trên đây là nội dung bài viết Người nước ngoài được mua nhà đất ở Việt Nam?. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty luật Lawkey để được giải đáp. Hotline 1900 25 25 11