Căn cứ thep Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu và thời điểm bắt đầu nhận lương hưu trong điều kiện lao động bình thường được xác định như sau:

Từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Trong đó

  • Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

  • Thời điểm người lao động được nhận lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Ví dụ 1: Anh A là lao động nam sinh tháng 1/1961:

  • Thời điểm nghỉ hưu của anh A sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 04/2021 (đủ 60 tuỏi 03 tháng)
  • Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của anh  sẽ là ngày đầu tiên của tháng 5/2021

Ví dụ 2: Chị Bl là lao động nữ sinh tháng 1/1966:

  • Thời điểm nghỉ hưu của chị B sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 5/2021 (đủ 55 tuổi 04 tháng)
  • Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của chị B sẽ là ngày đầu tiên của tháng 6/2021.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nhận lương hưu.

Xem thêm: Trường hợp được nhận BHXH một lần

Trên đây là nội dung bài viết Xác định thời điểm bắt đầu nhận lương hưu 2021. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ công ty Luật Lawkey để được giải đáp miễn phí. Hotline 1900 25 25 11