Chính sách bồi thường tái định cư hiện nay? Thủ tục nhận đất tái định cư? Sau đây, Lawkey xin chia sẻ với bạn đọc các quy định xoay quanh vấn đề này. 

Điều kiện được hưởng đền bù đất tái định cư

Căn cứ điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, điều iện để được đền bù bằng nhà, đất tái định cư gồm có: 

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam;
  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Đất còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình hoặc cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bi thu hồi;
  • – Nếu địa phương còn quỹ đất ở.

Thủ tục xin cấp đất tái định cư

Hồ sơ bao gồm

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK).

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy địh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất. 

+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ dồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở. công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng).

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

+ Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận hoặc quyết định của Toà án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng  hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử udngj thủa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. 

+ Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).

+ tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ)

Thời gian thực hiện: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian niêm yết công khai của UBND cấp xã (15 ngày).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện.

Xem thêm : Quy định về hoà giải tranh chấp đất đai và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Trên đây là nội dung bài viết Điều kiện, thủ tục cấp đất tái định cư. Bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty luật Lawkey để được tư vấn chi tiết. Hotline 1900 25 25 11