Chuyển nhượng dự án bất động sản? Qua bài viết dưới đây, Lawkey sẽ chia sẻ với bạn đọc các điều kiện và thủ tục của giao dịch này

Điều kiện chuyển nhượng

Phải có các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản 2014. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với dự án chuyển nhượng. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, nội dung dự án.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản 

Trình tự, thủ tục 

Quy định tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, hướng dẫn chi tiết tại Điều 12, 13 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Quyết định số 1376/QĐ-BXD ngày 30/11/2015 của Bộ xây dựng về việc “Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng”. Để thực hiện các trình tự, thủ tục này, Phụ lục Nghị định sô 76/2015/NĐ-CP quy định các mẫu văn bản liên quan. 

Thẩm quyền cho phép: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

Hình thức hợp đồng: Phải bằng văn bản

Nội dung hợp đồng : Được quy định cụ thể tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 những nội dung như: Tên, địa chỉ của các bên; Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt; Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng; giá chuyển nhượng; Phương thức và thời hạn thanh toán; Thời hạn bàn giao toàn bộ hoặc một phần dự án và hồ sơ kèm theo; Quyền và nghãi vụ của các bên; Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất;.. .

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Do các bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng; trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực; trường hợp các bên không có thoả thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng. 

Thời điểm ký kết hợp đồng: Chủ thể chuyển nhượng và chủ thể nhận chuyển nhượng sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đồng ý bằng văn bản. Vì vậy, các bên tham gia giao dịch có quyền quyết định, lựa chọn thời điểm chuyển giao dự án đầu tư, chuyển giao rủi ro, chuyển giao quyền, nghĩa vụ do việc chuyển nhượng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 

Trên đây là bài đọc Chuyển nhượng dự án bất động sản. Bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty luật Lawkey để được tư vấn chi tiết. Hotline 1900 25 25 11