Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện luật định, trong đó có điều kiện về thành lập doanh nghiêp. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bước thành lập công ty kinh doanh bất động sản. 

Điều kiện kinh doanh bất động sản 

Những điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Bao gồm: 

  • Phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã
  • Có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp không cần đáp ứng các điều kiện trên, là:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP.
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật kinh doanh bất động sản. 

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Dựa theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), tổ chức, cá nhân thành lập công ty kinh doanh bất động sản chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: 

  • Giấy đề nghj đăng ký doanh nghiệp; 
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập. cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần;
  • Bản sao gốc các giấy tờ sau đây:

            –  Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên, người đại diện theo pháp luật trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn; giấy tờ pháp lý của các nhân đối với cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

            –  Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên hoặc cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền; giấy tờ pháp lý của người đại diện theo uỷ quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hoá lãnh sự. 

  • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có)

Trình tự, thủ tục thực hiện

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên, doanh nghiệp kinh doanh bất động ản nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xem xét để cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp bị từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho công ty.

Doanh nghiệp tự chọn mẫu con dấu phù hợp với hoạt động nhưng bắt buộc phải có các thông tin: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Và sau đó công bố thông tin của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng nghiệp theo quy định. 

Xem thêm: Chuyển nhượng dự án bất động sản

Trên đây là nội dung tư vấn Thủ tục thành lập công ty Kinh doanh bất động sản. Bạn đọc liên hệ công ty Luật Lawkey để được tư vấn chi tiết.

One thought on “Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  1. Pingback: Ngành nghề có điều kiện 2021 - CÔNG TY LUẬT TNHH LAWKEY

Comments are closed.